nedeľa 2. septembra 2018

V tomto príspevku zhrniem moje doterajšie lingvistické dôkazy 
o "prehistórii" Slovanov.

Primäla ma k tomuto činu diskusia na www. hrnko. sk, v ktorej diskutér Pomocník 1. septembra 2018 / 3:08 zareagoval na odborný článok jedného slovenského "oficiálneho" historika.


Ja som považoval za potrebné na tento príspevok do diskusie zareagovať takto:

Pán pomocník, výborne, ale dovoľte, aby som Vaše vety (výroky) doplnil o dôkazy, súc technikom "vycepovaným" matematikou, kde "to ide" v slede: veta,  dôkaz.

Veta: Veneti/Venethi/Venedi sú Slovania.
Dôkaz: Sám Iordanes predsa hovorí, že "...Venetharum natio populosa consedit, quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen SCLAVENI et Antes nominantur. ..."

(To "CL" je pokus o zachytenie tvrdého slovanského L, na rozdiel od latinského "skoro Ľ ", a nehovoriac už o "malacko-poľskom" širokom L, teda v podstate "LU", ktoré historicky skôr bolo zapisované ako U - v 2. st. u Ptolemáia SUOBENOI = Sloveni, B lebo gréčtina nepozná V a neskôr "latinizovane"  SUEVI/SUEBI/SUABI - že to sú dnešní Švábi - v dnešnom Švábsku vedia o svojej bývalej slovanskosti ešte menej ako Sasi v Chemnitz o tom, že žijú v bývalej KAMENICI. )

Iordanes vo svojej Getice uvádza, aj iné slovanské "veci", ako slovo STRAVA, či napríklad mená "že-vraj-germánov", ako meno Vidimir - že tu nejde o "preklep" v kvázigermánskom mene Vidimer dosvedčuje nasledovné nižšie.

Veta: Vandali sú Slovania.
Dôkaz: Na dobovej minci zo severu Afriky je vyrazené meno GELAMIR - je to meno vandalského kráľa, ktorého učebnice a encyklopédie uvádzajú ako Gelimer.

(Podľa "vzoru" mesta Geneve/Ženeva, treba to meno čítať ako ŽELMÍR - do dnes je u nás používaný ženský variant tohto slovanského mena - Želmíra, skrátene Žela.)

Komu tento dôkaz nestačí, tak znova uvádzam z anglickej knihy Pantographia ...  z r. 1799:

VANDAL.
Woschzi nasch kéns sy nu nebv, nsvesche meno twojo,
psisz k nam kralostvo twojo,
sestavi wola twoja yako na nebo y tu na zemi,
kleb nasch dneisthi day nam schnisz.
A wodai nam wini nashe, ak my wodawani winikom
naszym, A newesich nas do pitowaine;
Ale umosz nas od slego. Li.


Komu by ani toto nestačilo, nech si na nete vyhľadá knihu od Maura Orbiniho z roku 1601, a na stranách 99 až 102 nájde súpis bežných vandalských slov - hneď v prvom riadku sú slová Ruzie a Kobyla, teda Ruža a Kobyla.


Je smutné, že my "neoficiálni" historici musíme "oficiálnych" historikov upozorňovať na interdisciplinárne poznatky z oblasti jazykovedy a genetiky poukazujúce na skutočnosti, ktoré očividne narúšajú doterajšiu "školometskú" koncepciu výkladu histórie Slovanov.

A to prečo? 
Či len preto, že lingvistika a novšie genetika sú "len" pomocné vedy pre "bohorovnú" historiografiu, a preto im netreba venovať patričnú pozornosť už pri štúdiu na "údajne filozofickej" fakulte?

Teraz stručne zhrniem naše slovenské/slovanské slová, ktoré už zo samotnej logiky jazyka ako nástroja dororumievania museli existovať pred slovami starogréckymi, sanskrtskými, či latinskými, pretože iba v kontexte slovenského/slovanského jazyka tieto slová sú "pra-zrozumiteľné", t. j. majú arché-etymologický zmysel:

ZNAŤ = '°°S-ŇAŤ (= poňať) > sanskr. džánati > angl. know
PRIATEĽ = '°°PRI-JAŤ-EĽ > sanskr. prijá(tama) > angl. friend
OHEŇ = '°°O-HREŇ > sanskr. agni  > angl. fire
SRDCE = '°°StRED-CE > sanskr./ved. šrad > angl. hard
VDOVA = '°°VY-DAVA > sanskr. vidhává > angl. widow
TVORCA = '°°DO-VOR-CA > sanskr./ved. tváṣṭar > angl. creator
...

Číslovky 1 / I až 10 / X tu: 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára