piatok 8. mája 2015

"Ruka meča" bola v našich dejinách veľmi "ostrá",
ale
EŠTE "OSTREJŠIE" BOLI RUKY A HLAVNE "JEDOVATÉ JAZYKY" ODRODILCOV,
KOLABORANTOV S OKUPAČNOU MOCOU "RUKY MEČA" §§§

NO, ANI ONI, odrodilci s "jedovatými jazykmi"  vedenými snahou popanštiť sa, 
či aspoň sa votrieť
do priazne PÁNOV=BÁNOV=CHÁNOV okupantov,

NEDOKÁZALI PREMÔCŤ 

LOGIKU STAVBY JAZYKA 
AKO NÁSTROJA ZROZUMITEĽNEJ KOMUNIKÁCIE 
!!! !!! !!!

A TAK DNES MÔŽEME 

CEZ LOGIKU STAVBY NÁŠHO JAZYKA,
CEZ LOGIKU STAVBY JEHO SLOV

ODHAĽOVAŤ 

AKÝM JAZYKOM HOVORILI

PÔVODNÍ OBYVATELIA VÄČŠINY EURÁZIE
!!! !!! !!!

ÁNO, 

PRÁVE DNES,

KEĎ 

GENETIKA HAPLOGRÚP / HAPLOSKUPÍN

NÁM POMÁHA POCHOPIŤ,

KTO JE NA ÚZEMÍ VÄČŠINY EURÁZIE

SKUTOČNÝM NÁRODOM, TO JEST GENETICKÝM NÁRODOM

!!! !!! !!! !!! !!! !!!

P. S.:
          Pre "nevercov" tu mám hneď niekoľko "oficiálne" predgréckych slov
          počnúc oným krvavým mečom:

          μαχαιρα / machaira (mach-aira) = meč

          αλσος / alsos (a-ls-os) = les, háj
          δροσος / drosos (dros-os) = ros-a
          δουλος / doulos (doul-os) = “del-ník” ako otrok, rab
          σκεπαρνον / skeparnon (skep-arnon) = štiep-ačka (sekera)
          φλιαι / fliai (flia-i) = veraj-e