nedeľa 17. júla 2016

Preslavistika & prehistoric words genetika

Tí naši slovanskí "neoficiálni", amatérski historici i jazykovedci naozaj dobre načúvajú svojej materinskej slovanskej reči, ktorej žiaľ tí naši(?) "oficiálni", profesionálni historici i jazykovedci nenačúvajú a nenačúvajú, súc "ohlušení angličtinou" :-(.

Jedným z našich najznámejších slovanských "neoficiálnych" historikov i jazykovedcov je ruský fyzik a filozof profesor V. A. Čudinov Вале́рий Алексе́евич Чуди́нов:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 ), 
ktorý na jednej svojej prednáške https://www.youtube.com/watch?v=hJhxIM8DTJE v čase 34:00 "na môj vkus" "konečne vyčudil" :-D dačo skutočne použiteľné ako "dôkazový materiál" pre "našu vec".

Upozornil ma na "prozaické" slovo TVAROH, ktoré, ako vraví vo vyššie uvedenom videu v 34. minúte, má znieť po bulharsky OTVOROK - neviem, kde to nabral, lebo v mojom slovníku bulharčiny je napísané TVAROH = IZVARA, ALE AJ TAK TENTO FILOZOF S LINGVISTICKÝM VZDELANÍM VYLÚŠTIL "ETYMOLOGICKÚ ZÁHADU" V NÁŠ PROSPECH.

O záhade tu hovorím preto, lebo naši etymológovia si nevedia dať rady s "netypickou" príponou "-oh / -og", a preto sú náchylní uvažovať o možnom "turkickom" pôvode nášho slova "TVAROH / TVAROG", i keď, čuduj sa slovanský svete, všetci, dokonca aj nemeckí etymológovia, tvrdia, že nemecké slovo QUARK je zo slovanského, konkrétne dolnolužického, TWAROG.

Profesor Čudinov správne postrehol, že slovo TVAROH VZNIKLO SKRÁTENÍM ZO SLOVA "OD-VAR-OK", čoho dôkazom je ono "pravé" bulharské slovo "IZ-VAR-A" - OBE V SLOVANČINE POPISUJÚ VZNIK TVAROHU za pomoci ohriatia skýšeného mlieka !!!

TEN FAKT, ŽE SLOVANIA ROZUMEJÚ STAVBE TOHTO SLOVA, SVEDČÍ O TOM, ŽE AKO

PRVÉ TU BOLO SLOVANSKÉ "prehistorické" slovo '°°ODVAROK
ktoré bolo dlhodobým používaním skrátené na TVAROG/H !!!

Až po tomto skrátení bolo prevzaté do iných jazykov - napr. do avestčiny ako "túiri", a z nej do "turkických" jazykov (aj genetika haploskupín hovorí, že turkické národy vzišli z kríženia mužov potomkov od "prapradedov R1a a R1b" s domorodými "aziatkami"), alebo do nemčiny ako onen "quark" cez "twarc", "zwarg" a "quarc".