nedeľa 30. septembra 2018

Moje poznatky uverejňujem aj na iných weboch, blogoch, na ktorých sa združili nadšenci pre našské ponímanie našej histórie - opakujem, že aj samotné slovo HISTÓRia má "oficiálny" etymologický, to jest "pôvodo-slovný" význam ZNEJÚCI NAŠSKY ako VID-STORia, teda


VEDSTARia

( '°°VED-STAR-ia )

!!!


IvanSk, máte talent na vnímanie "skutočného vnútorného významu slov" (na rozdiel od bežného "povrchného" významu slov naučeného "papagájovaním" = učením sa slovám "foneticky", bez chápania štruktúry slova).

Podobne, ako som odporúčal Dušanovi, aj Vám by pomohol minimálne Stručný etymologický slovník slovenčiny od Ľubora Králika, VEDA, Bratislava 2015 - v ňom nájdete zachytený stav poznania dnešnej etymológie (jazykovedy o pôvode slov), žiaľ je to písané v duchu "indogermanizmu", len s nesmelými náznakmi, že by to mohlo byť aj "našskejšie".

Mne poznanie stavu úrovne dnešnej etymológie pomáha postaviť "našskosť" na pevné "nohy".

P. S.

"Našská" etymológia nám hovorí, napríklad, prečo je NOHa nohou, nuž lebo dačo NESie ( rozkaz od niesť je NOS ! ) - aby sa to neplietlo s nosom na tvári, tak došlo k alternácii 

" '°°NOSA " > NOHA .


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára