pondelok 14. januára 2019

Všetkým prajem všetko najlepšie v novom roku 2019.

Keďže som nestihol blahopriať pred trinástimi dňami, preto tak činím dnes "zneužívajúc" kalendár používaný u východných kresťanov.


Apropo (a propos) kresťanov - naši pohanskí predkovia "v kalendári mali jasno", lebo poznali 

Kračúň-a, to jest najkratší deň v roku

v období VIACNOCí,

ktorý sledovali pomocou "zlatého prasiatka",

t. j. svetelnej stopy slnečného lúča 
na náprotivnej (severnej) stene izby
 k okenici v južnej stene s kruhovým otvorom
na to určeným.