štvrtok 23. júla 2015

Genetika haplogrúp R1a, R1b + I1, I2 
nám dnes dodáva odvahu
SKUTOČNE POROZUMIEŤ ZMYSLU NÁŠHO SLOVANSKÉHO/SLOVENSKÉHO JAZYKA,
to jest hlavne zmyslu jeho slov,

a tak
PREZRIEŤ CEZ "HMLU" LŽÍ,

ktorú nám tu zanechali, a ešte stále zanechávajú
"JEDOVATÉ JAZYKY" ODRODILCOV,
KOLABORANTOV S OKUPAČNOU MOCOU "RUKY MEČA",
ktoré som minule spomenul.

Produktom oných "jedovatých jazykov" 
je nie len "nulová" história Slovanov pred cca 4. storočím kresťanskej éry,
ALE AJ
LINGVISTIKA, A HLAVNE TÁ, KTORÁ SA DÁ NAZVAŤ INDOEUROPEISTIKOU
§§§

Historikom, a aj indoeuropeistom odkazujem toto:

Páni historici, po gréckom vzore, ktorý bol v minulosti "cool" a "in", ste si vybrali za svoju múzu Kleió, postavu z gréckej mytológie.
Κλειω / Kleió – prísne (= proslovänsky ) etymologicky vzaté je “Klebetnica” 👿
To preto sa vaše práce - knihy, články, dokumfilmy o najstaršej histórii Slovanov podobajú gréckym a rímskym klebetám §§§
VEĎ, SA TÝM SPRENEVERUJETE VLASTNÉMU OBSAHU SLOVA HISTORIK !!! !!! !!!
Že neviete, o čom to vravím (= staro(v)indicky "bruvé") ?
Nuž, ja nezávislý (ekonomicky od "citačnej mašinérie") proslovänský etymológ vám chcem pripomenúť, že už dávnejšie "závislí" etymológovia boli "reálnou situáciou" v gréckom jazyku "dokopaní" konštatovať, že slovo
(H)ISTORIA vzniklo zo slova VIDSTORIA, ktoré malo význam VEDSTORIA !!!
(Viď “pre inšpiráciu” napr. The concise oxford dictionary of english etymology.)
ŽIAĽ, "ZÁVISLÍ" (existenčne na "štedrej ruke okupanta") ETYMOLÓGOVIA "ZAMRZLI" NA POLCESTE, možno aj preto, lebo sa im nezdala "mainstreamovou" kniha: Die Griechen als Stamm- und Sprachverwandte der Slawen – autor Gregor Dankovszky §§§
JA SÚC POUČENÍ KNIHOU DANKOVSZKÉHO, TVRDÍM:
HISTORIK = VED-STAR-IK !!! !!! !!!
Viem, že učiac sa od Dankovszkého idem proti “citačnému meinstrímu”. 👿
Ale tiež viem, že podliehanie “citačnému meinstrímu” u “obyčajných vedcov” je obdobou “pchania sa do “análov”” dobovej okupačnej (dnes “mentálno-okupačnej”) moci u “obyčajných ľuďí”, a je jedno, v ktorej krajine Európy to je – napríklad viď potomkovia Vrankov Francúzi cez 2. s. v. 👿
Dnešná “mentálno-okupačná” moc “vychvaľuje” západnú civilizáciu a “opľúva”
východnú civilizáciu, podobne ako to robili fašisti, tak sa “nemôžme čudovať”,
že dnešný “meinstrím” sa farbí “do hneda”, lebo k moci sa dostávajú pravnuci
tých voľakedajších “šíriteľov pokroku”, z ktorých jeden omilostený esesák hneď
po vojne napísal:
“… len tejto avantgarde európskej idey možno ďakovať, že Džingischánovi dedičia
dosiaľ svoje tanky nemôžu omývať vo vlnách Atlantiku.”
(Citované 😀 z knihy: Mathias Färber, Druhá svetová vojna v obrazoch, Ottovo
nakladatelství)
Keď potomok “onemevšieho Sloväna” môjho brata, roduverného “RÝŠSKEHO”( Z TOHO “RÚSSKIJ” !!!) Sloväna označí za dediča Džingischána, to ešte “rozchodím”,
ALE KEĎ “NAJVYŠŠÍ RUSKÝ POP” POD VPLYVOM IDEY “EURÓPSKEHO NÁBOŽENSTVA” VYHLÁSI, ŽE MOJI SLOVANSKÍ PREDKOVIA “ŽILI AKO ZVERI”,
TAK TO NEMIENIM “ROZCHODIŤ” !!! !!! !!!
Čítajúc Dankovszkého a “listujúc” v Grécko-slovenskom slovníku – OD HOMÉRA PO KRESŤANSKÝCH AUTOROV Heleny Panczovej, a zrovnávajúc všetko so, cca 2400 ročným spisovným jazykom starej “Vindie”, Sanskrtom –
SANSKRTA BHÁŠÁ = UPRAVENÝ, NORMOVANÝ JAZYK !!! (kam sa hrabe Západ §§§),
tak sa nestačím čudovať, prečo sa Sloväni stále pasujú do roly dakoho, kto “si musí napísať na svoj obchod “shop”, aj keď v jeho materinskom jazyku tým svoj “business” “dehonestuje” na “obyčajný sklad sena nad chlievom”” 👿 👿 👿
ZA TENTO NEMILÝ STAV “SLOVÄNSKEJ DUŠE” MÔŽU HLAVNE
VŠETCI TÍ, KTORÍ NEKRITICKY CITUJÚ DIELA ZÁPADNEJ PROVENIENCIE §§§ §§§ §§§
Pretože, takí “vedátori” “SI NIKDY NETRÚFNU VŠIMNÚŤ”, že napr.
slov. slovo PRIATeľ muselo, z logiky jazyka ako kódu, byť pred sans. PRIJÁ(Tama), či angl. FRIEnD, alebo
slov. ZNAŤi muselo byť pred sans. DŽÁNÁTI, lat. (G)NOSCere, či angl. KNOW,
LEBO JEDINE V NAŠOM SLOVÄNSKOM JAZYKU, JE ICH MOŽNÉ ROZLOŽIŤ NA ZMYSLUPLNÉ ČASTI: 
PRIATEĽ = PRI-JAŤ-EĽ
ZNAŤ = Z-ŇAŤ – pôvodne S-ŇAŤ = ako dnešné PO-ŇAŤ !!! !!! !!!