utorok 4. septembra 2018

Aj '°°ohreň sme darovali svetu.


Keď som v predchádzajúcom článku napísal anglické slovo "fire" do riadka k nášmu "oheň", uvedomil som si, že som našiel riešenie neistoty etymológov pri hľadaní "hviezdneho" *pra-ie-slova pre slovo oheň. Neistoty, ktorá je vyslovovaná priamo, napríklad slovami: "ide o starý ie. výraz bez jednoznačnej rekonštrukcie koreňa, pravdepodobne označujúci oheň ako aktívnu silu", alebo nepriamo prikláňaním sa jazykovedcov k mystike tvrdením, v podstate, že v praindoeurópčine existovali dve slová pre oheň, z ktorých jedno vyjadruje, ako je vyššie uvedené, oheň ako aktívnu silu, a druhé ako reálny živel - nuž, čistá mystika :-( .


Ja sa na slovo "oheň" dívam, ako na pomenovanie 
hlavnej výhodnej vlastnosti 
prírodného javu pomenovaného HoRenie
ktorou je vydávanie tepla, 
teda 

oHRev => oHReň
!!!

'°°ohreň/ogreň > oheň/ogeň > sanskrtsky "agnih" (agnis), chetitsky "agniš", latinsky "ignis" (*egnis), prusky "ugnies", litovsky "ugnis", lotišsky "uguns"


'°°ohreň > chetit. "pahhur", tochar. B "powar", tochar. A "por", 
            armén. "hur", gréc. "pur", staronemec. "fiur", nemec. "feuer", anglic. "fire"


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára