sobota 29. augusta 2015

Ignorovanie genetiky haplogrúp / haploskupín historikmi je, ako sa mi vidí, navodené "absenciou v škole, keď sa učilo o Moravákovi Mendelovi a Rusovi Mičurinovi" ��


No, dobre "chlapci" ��, povedzme, 
že "gény sú veľmi malé, a voľným okom ich nevidieť" �� ,

ALE SLOVÁ
 VÁŠHO SLOVENSKÉHO / SLOVANSKÉHO MATERINSKÉHO JAZYKA
A SLOVÁ CUDZÍCH JAZYKOV, Z "KTORÝCH TAK RADI CITUJETE"
SÚ PREDSA DOSŤ "VIDITEĽNÉ".

TAK PREČO UŽ MINIMÁLNE CELÉ STOROČIE
BERIETE LINGVISTIKU, LEN AKO DRUHORADÚ,
TO JEST "NEHODNÚ NA USILOVNÉ ŠTÚDIUM" - však študáci �� ,
POMOCNÚ VEDU HISTORICKÚ
§§§

Stručne,
PREČO STE HLUCHÍ
"K SLOVÁM VLASTNEJ MATKY"
???

A ešte horšie,
PREČO TÚTO HLUCHOTU
SKRZ VAŠU "SLOVUTNÚ VEDECKOSŤ"
"SUGERUJETE" ARCHEOLÓGOM,
A AJ 
LINGVISTOM
§§§

POTOM SA NEČUDUJTE, ŽE AMATÉRSKY(?) "DOBRE POČUJÚCI" HISTORICI,
NAVYŠE OBOZNÁMENÍ S VÝSLEDKAMI VEDY GENETIKY,

MUSIA Z TITULU SVOJHO SVEDOMIA

ZADARMO SUPLOVAŤ

PRÁCU, ZA KTORÚ STE VY PLATENÍ
!!! §§§ !!!


Ako príklad toho, že nie som "sám vojak v poli" poukazovania na "hluchotu" kompetentných(?), tu uvádzam:

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/

Pierwsze przykazanie lingwistyki: Zawsze ignoruj rdzeń słowiański!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára