nedeľa 4. augusta 2013

Poviem to takto, "neviem, či Švédi rozumejú svojmu menu", ale my Sloväni tomu SVETia ROZUMIEME !!! ČÍTAME TAM NAŠE "SVETlo", čo isto súvisí so svetelnými pomermi okolo polárneho kruhu - Rusi tomu hovoria "bélyje nóči" !!!

Tak isto my Sloväni (= návrat k pôvodine, viď práce prof. Šimona Ondruša ) rozumieme
indickým, presnejšie hindským slovám ako :

to = to
din = deň
zamin = zem, zemina
dvar = dvere
...

Ešte viac temer identických slov nachádzame v Sanskrte (aj Sanskrite), vyše 2300-ročnom literárnom jazyku, ktorý predchádzal dnešnej hindčine, napríklad :

dživatu = život
trája = trojaký; trojka
čatur-akša = štvor-oký 
mrti = smrť
...
trapá = stud ("trápny")
česta = pohyb, konanie
čestana = dianie
...

"Oficiálna" jazykoveda tieto jazykové podobnosti od Indie až po Írsko "odbíja" teóriou o spoločnom tzv. indo-európskom prajazyku, ktorého slová, presnejšie slovné korene, prácne "vymýšľa" §§§

"Oficiálni" jazykovedci "nemôžu" pripustiť, žeby dakde uprostred Európy sa mohol zachovať ten ich "indoeurópsky" prajazyk v skoro nezmenenej forme §§§

MOJIM CIEĽOM JE PRINIESŤ TOĽKO DÔKAZOV ZO SLOVÄNČINY (slovanské jazyky považujem za dialekty) A INÝCH JAZYKOV, ABY SOM O PÔVODNOSTI SLOVÄNČINY PRESVEDČIL "VŠETKÝCH" (úvodzovky preto, lebo vždy tu budú tí, ktorí nedokážu veriť vlastným očiam a ušiam - veria len naučenému od "autorít").

Spolieham sa na náš jazyk, lebo to, čo bolo v ňom napísané, (o slovänskom písme viď : www.oversi.sk , www.slavia.ws ) zhorelo v plameňoch zapálených odnárodňovacími praktikami nenásytných zlomocných !!! !!! !!!
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára