nedeľa 4. augusta 2013

Keďže maximum (cca viac ako 50%) haploskupiny " I " je na území obývanom južnými Slovanmi,  to mi indikuje, že aj táto "ilírsko-škandinávska" (v Škandinávii max. cca 40% - 50%) haploskupna je SLOVANSKÁ, t. j. že pôvodní "Ilíro-škandinávci" hovorili slovanským jazykom !!!

Jedna rukolapná INDÍCIA JE pravdepodobne pôvodný NÁZOV mesta STOKOLNJ, dnes Stokholm !!! - a možno, že aj celá "Plačevnaja reč" - veď načo by ju kto písal, keby jej vo vtedajšom STOKOLNJe (dnes Stokholme) nik nerozumel ???

Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697…

Viac tu : http://leva-net.webnode.cz/products/smutecni-rec-za-svedskeho-krale-karla-xi-/ 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára