piatok 2. júna 2017

The Slavonic language is number on
/
Slovanský "ľäzyk" jest "námer" "odin"
(slovo odin namiesto slova jeden, lebo tzv. gótčina bola "vykonštruovaná" na juhu Ruska)

Časť 1.


V jednom z minulých článkov som ukázal, tu a tu, že logika tvaru písmen tzv. latinskej abecedy hovorí o jej slovanskom pôvode.

V inom článku som ukázal (tu), že aj logika tvaru číslictakzvaných arabských, ktoré sa k Arabom dostali z Indie (voľakedajšej Vindie) hovorí o ich slovanskom pôvode (minimálne o slovanskom pôvode čísla O = NULA = NI UHLA - bez uhla, "bez <").

V minulých dňoch som si listoval v mnou novonadobudnutej knihe UČEBNICE SANSKRTU (autorov: Dušan Zbavitel a Jaroslav Strnad, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2015) a prvé, čo som si v nej pozorne prečítal bol SLOVNÍČEK SANSKRTSKO-ČESKÝ. Urobil som tak, preto lebo som si chcel osviežiť najzákladnejšie sanskrtské slová, s ktorými som sa už oboznámil v ruskom slovníku: САНСКРИТСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ, В. А. Кочергина, Москва, Издательтво «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1987.

A bol som znova fascinovaný zhodou daktorých základných sanskrtských slov so základnými slovami slovanskými.

Pri tom som si znova uvedomil, že ten "umelec" PÁNINI (doslovne "(z)ručín" = "ten zručný"), ktorému tradícia pripisuje zásluhu na "znormovaní" (v takom duchu totiž podaktorí jazykovedci vysvetľujú význam slova "sanskrt") literárneho jazyka severnej Indie pred vyše 2500 rokmi, vlastne vytvoril umelý jazyk (typu esperanto), pričom, podľa toho aké meno jeho výtvor dostal, mal asi za cieľ vtedajší jazyk "skrás(n)-iť“, pretože slovo "san-skrt-á“ = "so-skrás-ený“ (viď "parí-skrt-á“/“pri-skrás-ený“ od "pari-skár-a“/"pri-skrás-enie“/ornament).

Umelosť "so(n)-skras-u" vidieť na prvý pohľad vďaka tomu, že daktoré jeho slová sú temer identické so slovami v "zdrojovom" jazyku, to jest v jazyku, o ktorý sa autor opieral pri tvorbe. Tak ako v esperante, napríklad, pri slove "kiu" hneď vidíme, že tu sa autor Zamenhof oprel o latinské "qui", tak aj v sanskrte hneď vidíme, napríklad, pri slove "katara-", že tu sa autor Pánini oprel o slovanské slovo "ktor-ý", a to v jeho "plnohlasnom" (ruskom) variante "kotor-yj".

Že z Ruskej roviny je to do Indie ďaleko?

Nuž, je.

Ale genetika haplogrúp nám vraví, že v najvyššej indickej kaste, u brahmanov má až 7 z 10 mužov rovnakého praprapredka "R1a", ako v priemere 5 z 10 Slovanov, vrátane Rusov !!! 


V mnou teraz čítanej učebnici "san-skrt-u" som si znova všimol úžasnú zhodu sanskrtských slov vyjadrujúcich čísla so slovanskými slovami pre čísla.

A NAVYŠE SOM SI S ÚŽASOM UVEDOMIL, ŽE JA AKO SLOVAN SOM SCHOPNÝ TIE NAŠE SLOVANSKÉ SLOVÁ PRE ČÍSLA "PREČÍTAŤ" - ROZLÚŠTIŤ NA ÚROVEŇ PRASLOV,


a zároveň som si uvedomil, že LOGIKA TVARU takzvaných RÍMSKYCH ČÍSLIC,
 je 

v súlade s logikou hláskovej stavby slovanských slov pre čísla !!! !!! !!!


Pokračovanie nabudúce!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára