utorok 27. októbra 2020

 

Everything is else (”else” is from Latin !!!).

Everything is otherwise (“otherwise” is the natural English word).


Also in our modern times is valid: a word is from the language, in which that word is intelligible (without any etymology dictionary).


Also the language is the LOGICAL system based on the LOGICAL structured words.


'°°k-vikl-a ( tá k vy-vikl-a-niu zo zeme ) > (Slovak) cvikla > (Rus.) свёкла > (old Greek) σευκλον > (Ion.) σευτλον > (Att.) τευτλον > (modern Greek) τευτλο(ν) .


P. S.:


'°°rv-a ( tá k vy-rv-a-niu zo zeme ) > *reva > repa .

 

Everything is else.


In 1786, William Jones:

... them (Sanskrit, Greek and Latin) to have sprung from some common source, which, PERHAPS, no longer exists; ...“


Vravím vám, že pravda (“pra-ved-a”) jest takáto: spoločný zdroj STÁLE existuje. B-)


For example:


koleso (voz-a) = obruč + ráf + '°°SPojnICA > SPICA + náboj (Skr. nábhi- ) + os


/ wheel (of waggon) = hoop + rim + connecting rod > SPOKE + nave + axis/axle /.

sobota 11. januára 2020

Analýza historického vývoja písem nám ukazuje, že aj jednotlivé písmená majú svoje mená, presnejšie „pramená“. Tými pramenami  sú slová, ktorých význam, myšlienkový obsah bol v dávnej minulosti stvárnený, zachytený  jednoduchým obrázkom, skicou, z ktorej sa stal najprv znak, symbol a potom písmeno, litera.

Napríklad,
litera L má svoje prameno Lakeť, lebo skica pozostávajúca z dvoch rovných čiar zvierajúcich pravý uhol je zjednodušeným obrázkom ľudského lakťa,
alebo
litera N má svoje prameno Noha, lebo skica pozostávajúca z troch rovných čiar zvierajúcich dva ostré uhly je zjednodušeným obrázkom ľudskej nohy - stehna, kolena, holene, päty a chodidla.

V príklade uvedené písmená, litery L a N sú  už na prvý pohľad očividné skice lakťa a nohy.

Ale čoho je skica uchovaná v písmene, litere R?

Nuž, historický vývoj skice ruky ukazuje, že písmeno R je  mierne zdeformovaný a zjednodušený  náčrt dlane, palca  a prsta zvaného malíček (ukazovák, prostredník a prstenník boli vynechané, nezobrazené).
Medzi zverejnenými tzv. Vinčanskými symbolmi, teda symbolmi nájdenými na území najstaršej známej civilizácie, nazvanej Dunajská civilizácia, nachádzame znak, symbol zložený z rovnoramenného trojuholníka a piatich nadol smerujúcich čiarok. Logika tvorby symbolov, v podstate čiarových náčrtov predmetov nám napovedá, že trojuholník je zjednodušeným obrázkom dlane a päť čiarok je zobrazením piatich prstov. Keď trojuholník znázorňujúci dlaň „zaoblíme“, čím sa viac priblížime vzhľadu dlane, dopracujeme sa k dnešnému tvaru písmena D, a zároveň pootočením tohto „na bruchu ležiaceho“ D sa dopracujeme k dnešnému tvaru „bruška“ písmena R.

Medzi tzv. Vinčanskými symbolmi sa nachádzajú aj ďalšie predobrazy dnešných tzv. Latinských písmen.

A analýza logiky výberu dnešných „bývalých symbolov“ (dnešných písmen) z veľkého množstva symbolov, obrázkov „pre všetko“, nám ukazuje, že za výberom symbolov ponášajúcich sa na dnešné  písmená tzv. Latinskej abecedy stojí výber tých symbolov, ktorými sa zobrazovali časti ľudského tela.

A skutočnosť, že dnešné písmená latinskej abecedy, voľakedajšie symboly, obrázky častí ľudského tela sa vyskytujú ako kompaktná množina jedine na začiatku našich slovenských slov pomenúvajúcich jednotlivé časti ľudského tela: Brada, Čelo, Dlaň, G(Г)oleno (koleno), Hruď, Krok (rozkrok), Lakeť, Noha, Oko, Päsť, Ruka, Sluch (ucho), Tvár (línia obočia a nosa), ... svedčí, že tvorcom predobrazu tzv. Latinskej abecedy, a teda „pomenovávateľom“ jej písmen  ich „pramenami“ bol náš priamy predok hovoriaci našim prajazykom !!!


A na záver, analýza logiky výstavby písma Devanagari a tzv. Arabského písma nám hovorí, že naše prapísmo bolo predobrazom pre výstavbu písma Indie, a to písmo Indie sa stalo predobrazom pre výstavbu tzv. Arabského písma, ktoré je vo svojej podstate pôvodom „indické stenografické“ písmo.
štvrtok 26. decembra 2019

Na môj druhý blog new-civilisation postavený v rámci môjho celoživotného projektu:

Zdokonaľujme seba, nie len stroje,

som umiestnil príspevok, ktorým nahrádzam klasické

PF 2020, ...pondelok 15. júla 2019

"Kameňák", "kamenný" (tvrdý, neľútostný) vtip, nie,  ale "ka(m)eň-ný" dôkaz

prastarosti nášho jazyka.


Zoberte si do rúk dva kamene, udrite jedným do druhého a učujete zvuk "KA" !!!


Slová, ako napríklad "bum", "prask", či "kikirikí" sú označované za zvukomalebné slová (onomatopoje) , pretože sú hláskovým napodobením ("vymaľovaním") prírodného zvuku.

Všetko nasvedčuje tomu, že aj koreň slova kameň "ka-" má zvukomalebný pôvod,
ale slovo "kaeň" sa postupne transferovalo na "kameň".

Z tohto faktu vyplýva, že praslovo '°°ka-eň sa až po transformácii na "kameň" mohlo stať základom pre anglosaské "hamer", ...


sobota 11. mája 2019

Tvaroh vs. quark / syr vs. käse


V staršom príspevku tu som s pomocou nápovedy pána Čudinova ukázal zistenie, ako vzniklo slovo TVAROH / TVAROG, ktoré podľa etymológov komolením bolo pretransformované do nemeckého slova QUARK.

Dnes predostriem našskú etymológiu slova "syr":


'°°svar = s-var = sivar > syr


Náš "syr" sa po nemecky povie slovom "käse", ktoré by malo byť skomoleninou latinského "case-us".
  

nedeľa 3. marca 2019

Na môj druhý blog new-civilisation som umiestnil príspevok v rámci môjho celoživotného projektu:
Zdokonaľujme seba,
nie len stroje.