sobota 29. augusta 2015

Ignorovanie genetiky haplogrúp / haploskupín historikmi je, ako sa mi vidí, navodené "absenciou v škole, keď sa učilo o Moravákovi Mendelovi a Rusovi Mičurinovi" ��


No, dobre "chlapci" ��, povedzme, 
že "gény sú veľmi malé, a voľným okom ich nevidieť" �� ,

ALE SLOVÁ
 VÁŠHO SLOVENSKÉHO / SLOVANSKÉHO MATERINSKÉHO JAZYKA
A SLOVÁ CUDZÍCH JAZYKOV, Z "KTORÝCH TAK RADI CITUJETE"
SÚ PREDSA DOSŤ "VIDITEĽNÉ".

TAK PREČO UŽ MINIMÁLNE CELÉ STOROČIE
BERIETE LINGVISTIKU, LEN AKO DRUHORADÚ,
TO JEST "NEHODNÚ NA USILOVNÉ ŠTÚDIUM" - však študáci �� ,
POMOCNÚ VEDU HISTORICKÚ
§§§

Stručne,
PREČO STE HLUCHÍ
"K SLOVÁM VLASTNEJ MATKY"
???

A ešte horšie,
PREČO TÚTO HLUCHOTU
SKRZ VAŠU "SLOVUTNÚ VEDECKOSŤ"
"SUGERUJETE" ARCHEOLÓGOM,
A AJ 
LINGVISTOM
§§§

POTOM SA NEČUDUJTE, ŽE AMATÉRSKY(?) "DOBRE POČUJÚCI" HISTORICI,
NAVYŠE OBOZNÁMENÍ S VÝSLEDKAMI VEDY GENETIKY,

MUSIA Z TITULU SVOJHO SVEDOMIA

ZADARMO SUPLOVAŤ

PRÁCU, ZA KTORÚ STE VY PLATENÍ
!!! §§§ !!!


Ako príklad toho, že nie som "sám vojak v poli" poukazovania na "hluchotu" kompetentných(?), tu uvádzam:

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/

Pierwsze przykazanie lingwistyki: Zawsze ignoruj rdzeń słowiański!

nedeľa 16. augusta 2015

Ignorancia zistení vedy genetiky haplogrúp zo strany našich akademických historikov 
 je zarážajúca,
 a to hlavne preto, že v priebehu stáročí sa u nás predsa našli "amatérski" historici,
ktorí na rozdiel od tých akademických
DOBRE ROZUMELI SVOJMU SLOVENSKÉMU MATERINSKÉMU JAZYKU,

 A NA ZÁKLADE NEHO NAŠE DEJINY A MENÁ NAŠICH DEJATEĽOV
INTERPRETOVALI AKO SKUTOČNE NAŠE !!!, nie ako "písané rukou cudzích víťazov" §§§

TEDA AKADEMICKÍ HISTORICI STÁLE IGNORUJÚ FAKT, ŽE 

TÍTO "STARÍ AMATÉRSKI" HISTORICI INTERPRETOVALI NAŠE DEJINY
"IBA" NA ZÁKLADE DOKONALÉHO POCHOPENIA SLOV SLOVENSKÉHO JAZYKA,
NAPODIV V ZHODE
SO ZISTENIAMI "MLADEJ AKADEMICKEJ" GENETIKY HAPLOGRÚP.

Aj v dnešné dni amatérsky(?) historici publikovali niekoľko kníh a veľa webových článkov,
V KTORÝCH SA USILUJÚ ZLADIŤ SVOJE VIDENIE NAŠEJ HISTÓRIE

SO ZISTENIAMI VEDY GENETIKY HAPLOGRÚP
A
SO SVOJIM CHÁPANÍM MIEN HISTORICKÝCH OSOBNOSTÍ, KMEŇOV, NÁRODOV,
ČI MIEN, NÁZVOV HISTORICKÝCH LOKALÍT, ÚZEMÍ,

V SÚLADE S LOGIKOU
NÁŠHO SLOVENSKÉHO / SLOVANSKÉHO MATERINSKÉHO JAZYKA.


Ale keďže som v ich interpretáciách našiel slabiny,
musel som na web napísať toto:

Zas tu musím apelovať na zjednocovanie sa v terminológii, v “pronašskej” terminológii.
Oficiálna historiografia podporovaná “historickou” archeológiou nás cez školu učí, že Slovania ,”zrazu sa vyparivší” z pripjaťských močiarov, obsadili tzv. Strednú Európu, Ilýriu a Balkán.
Zaujímavé je, že predtým tu bývajúci, ževraj neslovanskí tzv. Germáni, Ilýri, Dáci, Tráci, … ich na to svoje územie vpustili bez boja ???
Keby na Slovanmi obsadzovanom území dakto neslovanský žil, tak by si asi svojeť bránil, a Slovania sa isto nepresadili “šírením dobrého slova”, a teda archeológovia by museli nachádzať zvyšky sídel tých “neslovanských domorodcov” plné zle spálených ľudských kostí. A to, že sa odsťahovali, ako napr. tzv. Longobardi do Itálie, je sporné, ak okrem “rozprávok analistov”, zapojíme do bádania logiku a výpočty vedy logistiky.
No, a keďže “sa tu archeológovia nepodkýňajú o zle spálené ľudské kosti”
a “logistická matematika plného žalúdka nepustí”, TAK VŠETKO MUSELO BYŤ INAK !!!
A AKO ???
NUŽ, PO ÚSTUPE MOCI RÍMSKEJ RÍŠE TAK PODOBNE, AKO “NEDÁVNO” PO ÚSTUPE MOCI OSMANSKEJ RÍŠE:
ad 1 – KOLABORANTI UŠLI “K ISTAMBULU” TAK, AKO cca 1000 ROKOV PRED TÝM UŠLI “K RÍMU”;
ad 2 – OPUSTENÚ ZEM PO KOLABORANTOCH PRIŠLI OBRÁBAŤ TÍ CHUDOBNEJŠÍ ZO SEVERU – preto archeológovia nachádzajú “slovansky odfláknutý” “ten samý črep” nad “germánsky precíznym” “tým samým črepom” !!! !!! !!!
TAKŽE “PRONAŠSKÁ” LOGIKA = logika nezaťažená “kolaborantstvom s panstvom”
NÁM “VRAVÍ” (pekne po “proto-indo-európsky”/”*PIE”, či “škútsky” – lebo “hovorím” po staroindicky je “bruvé”), že
NÁRODY S MENAMI, OBSAHU ČI VÝZNAMU KTORÝCH ROZUMIEME, NEMOHLI BYŤ NESLOVANSKÉ !!! !!! !!! A TO ZVLÁŠŤ PRETO, LEBO GENETIKA HAPLOSKUPÍN “VRAVÍ TIEŽ NAŠIM JAZYKOM” !!! !!! !!! VRAVÍ O RODOVEJ, GENETICKEJ KONTINUITE NÁS SLOVANOV POČAS DESAŤTISÍCROČÍ !!! !!! !!! !!! !!! !!!
KELT = KLT / KĹC = TEN, KTORÝ KLČUJE LESY;
GERMAN = GRMAN / HRMAN = HRMOTNÝ ČLOVEK, NAVYŠE VZÝVAJÚCI BOHA HROMU;
TRÁK = DRAK (preto Vlad Drak(ul));
DÁK = TEN, KTORÝ VRAVÍ: DAKTO, DAČO, DÁKY (= DAJAKÝ);
ILÝR = TEN, KTORÝ "BRNKÁ" NA LÝRU (?);
PRESNE TAK IM ROZUMIEME, AKO ROZUMIEME SVOJIM SLOVANSKÝM MENÁM:
SRB = SRP = TEN, KTORÝ “SA OHÁŇA” SRPOM;
CH(O)RVÁT = CHRBÁT = TEN, KTORÝ ŽIJE POD horskými CHRBÁTMI = KARPATMI;
RUS(KÝ) = “RÍŠKY” = SLOVAN, ŽIJÚCI V “ÁRIJSKEJ RÍŠI” MOGULOV/ MOGUČICH, A ICH PREDCHODCOV – viď mená “kráľov” napr. v dnešnom Pakistane:
z en.wikipedia.org/wiki/Paratarajas :
Pārata Dynastical Rulers in Chronological Order[4]
Yolamira, son of Bagareva (c. 125–150 CE)
Bagamira, son of Yolamira (c. 150)
• Arjuna, a second son of Yolamira (c. 150–160)
Hvaramira, a third son of Yolamira (c. 160–175)
Mirahvara, son of Hvaramira (c. 175–185)
Miratakhma, another son of Hvaramira (c. 185–200)
Kozana, son of Bagavharna (and perhaps grandson of Bagamira?) (c. 200–220)
• Bhimarjuna, son of Yolatakhma (and perhaps grandson of Arjuna?) (c. 220–235)
Koziya, son of Kozana (c. 235–265)
• Datarvharna, son of Datayola I (and perhaps grandson of Bhimarjuna?) (c. 265–280)
• Datayola II, son of Datarvharna (c. 280–300)
Všimnite si hneď prvé mená:
• Yolamir, syn Bagareva (c. 125–150 CE)
BOGAREV / Богарев JE DO DNES RUSKÉ PRIEZVISKO, TEDA RODOVÉ MENO !!!