štvrtok 21. augusta 2014

Aj jazyk dedíme z pokolenia na pokolenie, nie len gény. 

PRETO JAZYK nám tiež veľa hovorí O NAŠEJ MINULOSTI.

Keď študujeme diela zahraničných jazykovedcov, hlavne tzv. indoeuropeistov, ktorí do nedávna boli nazývaní indogermanistami :( , tak si môžeme všimnúť, že, napríklad, bez toho, aby títo vôbec tušili, že dakde 

v CHarbatoch ( pôvodné meno Karpatov) žijú tí, ktorí VRAVIA (= hovoria), 

pre údajne pôvodné "indoeurópske" slovo vo význame "hovoriť" 
vykonštruovali slovo / slovný kmeň *uer- (ver-) !!! !!! !!!

Prišli na to tak, že sa pozreli na latinské "verbum", gótske "waúrd" (anglické "word"), grécke "eiró" a chetitské "ueriia".

TENTO JEDEN PRÍKLAD JE SILNOU INDÍCIOU PRE TVRDENIE, ŽE

SLOVENSKÝ / SLOVÄNSKÝ / SLOVANSKÝ JAZYK JE TÝM "VYSNENÝM"
TZV. INDOEURÓPSKYM JAZYKOM, Z KTORÉHO BOLI "DERIVOVANÉ" OSTATNÉ
dnešné jazyky patriace do tzv. indoeurópskej jazykovej skupiny.