streda 31. decembra 2014

SUVERENO - Brána 2012 (feat. Revolta) (prod. De La Creme) CONSCIOUS MUSI...

Nasledujúci videoklip:odhliadnuc od tvrdej podoby Slovenčiny (veľké S je tu zámerne) v ňom, to jest od ignorovania mäkkého "L", teda "Ľ" ( v Slovenčine platí, že "L/l" sa pred "e" a "i" číta, vyslovuje ako "Ľ/ľ"), a odhliadnuc od datovania rokom 2012, NECH JE NÁM INŠPIRÁCIOU A POHNÚTKOU DO NOVÉHO ROKA 2015 ( s vyňatím videom podsúvaného cieľa - hľadania východiska v náboženstve).

nedeľa 21. decembra 2014

Podobne ako je to s arabskými číslicami, tak je to aj s arabským písmom.


TVAR PÍSMEN ARABSKÉHO PÍSMA PREZRÁDZA, ŽE 
ARABSKÉ PÍSMO BOLO VYTVORENÉ Z INDICKÉHO DÉVANÁGARÍ,
ako indická stenografia, AKO INDICKÝ RÝCHLOPIS (doslovne "tesnopis") !!!


Pričom tvorca tejto indickej stenografie sa pri písmenách "K" a "L" vrátil k pôvodnému tzv. latinskému tvaru.

Poznámka: Modré "arabské" písmeno je začiatočné, červené je stredové a čierne je koncové. Stredové "č" (perzské) a "dž", ako aj stredové "h" som oproti ich "internetovej" podobe (http://arabic.speak7.com/arabic_alphabet.htm )upravil na staršiu pôvodnú formu, ktorá hovorí viac o podobnosti na indické písmená Dévanágarí.

P.S.:
Na myšlienku, že arabské písmo bolo inšpirované písmom Dévanágarí, som neprišiel sám, ale stretol som sa s ňou dakde na internete a plne som sa s ňou stotožnil.

štvrtok 4. decembra 2014

Je všeobecne známe, že tzv. Arabské číslice sú pôvodom Indické číslice, preto sa v odbornej literatúre stále častejšie stretávame s pojmom Indicko-arabské číslice.

Pozrite si nasledujúci obrázok, a pochopíte, že SÚ TO "VINDICKÉ" ČÍSLICE,

A AJ POJEM "0"/ "NULA" JE PÔVODOM "VINDICKÝ", TEDA SLOVÄNSKÝ !!!
sobota 27. septembra 2014

V dnešnej INDII

a ako ukazuje genetika R1a a slovänské slová v Sanskrte

vo voľakedajšej VINDII,

sa zachovala TRADÍCIA, že "PÍSMENÁ SÚ ČASŤAMI ĽUDSKÉHO TELA", spojená,

ako som kdesi čítal, 

s hinduistickou bohyňou सरस्वतीSarasvatī
bohyňou poznania, hudby, umenia, múdrosti a prírody (http://en.wikipedia.org/wiki/Saraswati).

Keď sa však dívame na písmená písma Dévanágarí ("písma božského mesta" ???), tak tam
"časti ľudského tela" nevidíme !!!

ALE KEĎ SI ODMYSLÍME PRAVIDELNE SA OPAKUJÚCE PRVKY TOHTO PÍSMA, A TO
HORNÚ VODOROVNÚ ČIARU A ZVISLÚ ČIARU ZNAMENAJÚCU "a",

OBJAVÍME ZHODU
S
NAŠIM LATINSKÝM PÍSMOM :

A
TAK
SA
CEZ
NAŠE
PÍSMENÁ
DOSTANEME
K oným "božským" ČASTIAM ĽUDSKÉHO TELA:


sobota 13. septembra 2014

Podobne, ako gény a jazyk, DEDÍME AJ PÍSMO !!! !!! !!!

KEĎ SA NA PÍSMO, lepšie povedané, PÍSMENÁ takzvanej LATINSKEJ ABECEDY
pozrieme 
AKO NA PRODUKT HISTORICKÉHO VÝVOJA:

OD OBRÁZKA = ZNAKU PRE SLOVO K ZNAKU = PÍSMENU PRE HLÁSKU,

tak VIDÍME, že

LATINSKÉ PÍSMENÁ majú TVAR, PODOBU SLOVÄNSKÝCH SLOV !!! !!! !!!

L = Lakeť
A =  hlAvA  "prevrátená" ( zvieraťa = hlava + rohy )
T = Tvár      ( človečia ) - viď môj "avatar"
I = IhlIca      ( = ihlica )
N = Noha
S = Sluch   ( "ucho" )
K = Krok    ( rozKrok )
E = hrEbEň - nosený vždy "pri sebe" spolu s ihlicou na upevnenie dlhých vlasov

P = Päsť    ( pôvodne to bol krúžok nad paličkou )
I
S
M = Muž    ( obrázok trupu a ramien rúk  - chýba hlava a nohy )
O = OkO
...

ďalej viď na www.slavia.ws 


štvrtok 21. augusta 2014

Aj jazyk dedíme z pokolenia na pokolenie, nie len gény. 

PRETO JAZYK nám tiež veľa hovorí O NAŠEJ MINULOSTI.

Keď študujeme diela zahraničných jazykovedcov, hlavne tzv. indoeuropeistov, ktorí do nedávna boli nazývaní indogermanistami :( , tak si môžeme všimnúť, že, napríklad, bez toho, aby títo vôbec tušili, že dakde 

v CHarbatoch ( pôvodné meno Karpatov) žijú tí, ktorí VRAVIA (= hovoria), 

pre údajne pôvodné "indoeurópske" slovo vo význame "hovoriť" 
vykonštruovali slovo / slovný kmeň *uer- (ver-) !!! !!! !!!

Prišli na to tak, že sa pozreli na latinské "verbum", gótske "waúrd" (anglické "word"), grécke "eiró" a chetitské "ueriia".

TENTO JEDEN PRÍKLAD JE SILNOU INDÍCIOU PRE TVRDENIE, ŽE

SLOVENSKÝ / SLOVÄNSKÝ / SLOVANSKÝ JAZYK JE TÝM "VYSNENÝM"
TZV. INDOEURÓPSKYM JAZYKOM, Z KTORÉHO BOLI "DERIVOVANÉ" OSTATNÉ
dnešné jazyky patriace do tzv. indoeurópskej jazykovej skupiny.